ΜΗΝΙΑΙΟ
Δίδυμοι

Πολλά υπόσχεται ο Νοέµβριος για τους περισσότερους από εσάς καθώς ορίζει το ξεκίνηµα µιας καλύτερης εποχής και δίνει τα πρώτα αποτελέσµατα στις προσπάθειες και στους αγώνες που δώσατε µέχρι σήµερα. Αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες, ελιχθείτε στις συναλλαγές και τις συνεργασίες σας και προτιµήστε τη συνθηκολόγηση από τη ρήξη. Στα αισθηµατικά σας η κατάσταση βελτιώνεται, παρόλο που η εποχή παραµένει µεταβατική για τους περισσότερους. Κάτι ευχάριστο επίσης είναι ότι µειώνεται και το άγχος σας για τα οικονοµικά. Ο µήνας αυτός είναι σηµαντικός για τις αποφάσεις που θα πάρετε και σας βοηθά να προετοιµάσετε το κλίµα του χειµώνα που ακολουθεί, στην πορεία του οποίου θα ωριµάσετε περισσότερο από εµπειρίες και γνώσεις.

 

facebook twitter