Όροι Συμμετοχής στο ELLE Run

Διαβάστε εδώ τους όρους συμμετοχής.

Elle 06 Φεβ. 18
Όροι Συμμετοχής στο ELLE Run

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ELLE RUN

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA EDITIONS Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην Λεωφόρο Κηφισίας αριθμός 40, ΑΦΜ 800448853 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει τη διοργάνωση αγώνων δρόμου με την ονομασία «ELLE RUN», μέσω της ιστοσελίδας που διαχειρίζεται με όνομα τομέα (domain name) www.elle.gr. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στους αγώνες κάθε ενδιαφερόμενου, της διαδικασίας διεξαγωγής και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

 

Η συμμετοχή στη διοργάνωση «ELLE RUN», σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων συμμετοχής.

…………………………………………………………………………………………………..

1.Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

-Κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με την εξαίρεση της συμμετοχής στον αγώνα δρόμου των 5km, όπου επιτρέπεται η συμμετοχή σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

-Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στην ως άνω κατηγορία (αγώνας δρόμου των 5km), ο ανήλικος συμμετέχων πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά του. Προς απόδειξη της συναίνεσης αυτής, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του/των ασκούντος/ασκούντων τη γονική μέριμνα, κατά πλήρη συμμόρφωση στο πρότυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης του αγώνα.

-Κάθε συμμετέχων πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο συμμετοχής εντός τριών ημερών από την online εγγραφή του. Οι τρόποι πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή Online πληρωμή) και οι σχετικές λεπτομέρειες θα αναφέρονται στο mail επιβεβαίωσης της εγγραφής του

  1. Αποποίηση ευθύνης διοργανωτή:

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καλή φυσική κατάστασή τους και οφείλουν να έχουν προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν τον αγώνα για να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για συμμετοχή σε αγώνα. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο σωματικής βλάβης ή φθοράς του εξοπλισμού τους από τη συμμετοχή τους στον αγώνα καθώς και τις συνέπειες αυτών. Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων, οι οποίοι, υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή στν αγώνα, έχουν την ανάλογη εμπειρία, και η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν.

Με την αίτησή τους στον αγώνα δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δε θα στραφούν ή θα προβάλλουν απαίτηση εναντίον των διοργανωτών ή συνδιοργανωτών ή εκπροσώπων αυτών ή των χορηγών ή της εποπτεύουσας αρχής αν πάθουν υλική, σωματική ή ηθική βλάβη οι ίδιοι ή οι συνοδοί τους ή οποιοσδήποτε τρίτος εξαιτίας τους από την εγγραφή ή τη συμμετοχή τους στον συγκεκριμένο αγώνα. Με την αίτησή του ο συμμετέχων βεβαιώνει ότι ενημερώθηκε και έλεγξε τα μέτρα ασφαλείας και δήλωσε συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας του αγώνα που του επιδείχθηκαν. Ο συμμετέχων παραιτείται από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής από οποιαδήποτε αγωγή ή άλλο ένδικο βοήθημα επί διαφοράς ή ζητήματος που αφορά στη συμμετοχήτου και στη διεξαγωγή του αγώνα.

  1. Διαδικασία συμμετοχής

– Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά συμμετοχή στο www.elle.gr και στο www.myrace.gr, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής, στην οποία θα αναγράψουν  το ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL, και κατηγορία με την οποία επιθυμούν να συμμετέχουν. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα συμμετέχουν θα κληθούν να καταβάλουν και το αντίστοιχο αντίτιμο.

​- Η εγγραφή θα θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον έχει πραγματοποιηθεί τόσο η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής όσο και η πληρωμή του αντίστοιχου αντιτίμου. Τα τραπεζικά ή άλλα έξοδα επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.

– Η πληρωμή του αντιτίμου συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δήλωσης διαφορετικά η εγγραφή θα θεωρείται άκυρη.

– Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι προσωπικές και δεν μεταφέρονται σε τρίτους σε καμία φάση της περιόδου εγγραφών.

– Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση του πακέτου συμμετοχής από άλλο δρομέα από αυτόν στον οποίο ανήκει αυτός θα ακυρώνεται.

– Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα αλλαγής των όρων συμμετοχής αφού προβούν στην σχετική ανακοίνωση.

 

  1. Ακυρώσεις συμμετοχών/ επιστροφή χρημάτων:

Ακυρώσεις συμμετοχών γίνονται δεκτές μόνο για λόγους υγείας και κατόπιν γραπτής ιατρικής βεβαίωσης και μόνο μέχρι την 28 Αυγούστου 2020. Μετά από αυτή την ημερομηνία, κανένα αίτημα ακύρωσης συμμετοχής δεν μπορεί να γίνει δεκτό, για τεχνικούς λόγους. Σε περίπτωση ακύρωσης, το αντίτιμο συμμετοχής επιστρέφεται μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων, μετά την παρακράτηση ποσού 5 ευρώ ως τραπεζικά έξοδα και έξοδα διαχείρισης. Οι όποιες επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται ένα μήνα μετά το event.

 

  1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στους αγώνες διενεργείται με βάση του παρόντες όρους, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR), καθώς και με τους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα αυτών και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες συναινούν στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από τον Διοργανωτή και από την εταιρεία – συνδιοργατωτή του αγώνα με την επωνυμία “Νίκος Πολιάς Ε.Ε και διακριτικό τίτλο «ALL ABOUT RUNNING», η οποία θα διαχειρίζεται μέρος της διαδικασίας εγγραφών στη διοργάνωση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διατηρεί με όνομα τομέα www.myrace.gr. Ο Διοργανωτής και ο συνδιοργανωτής συλλέγουν τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες και επεξεργάζονται ενδεικτικά τα εξής Προσωπικά Δεδομένα:

– Το ονοματεπώνυμο,

– Την ηλικία, το φύλο καθώς και

–  Τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπλέον, με την αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συναίνεσή τους και εκχωρούν τα αναγκαία δικαιώματα άνευ αποζημιώσεως και ατελώς προς τον Διοργανωτή και τον συνδιοργανωτή, προκειμένου να προχωρούν σε δημοσιεύσεις για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικούς σκοπούς.

Ο Διοργανωτής έχει θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται ασφαλή και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Εταιρείας .

  1. Δημοσιότητα όρων

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στις ιστοσελίδες με όνομα τομέα (domain name) www.elle.gr και στο www.myrace.gr.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια καθώς επίσης να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

 

  1. Διεξαγωγή Αγώνων Δρόμου

Ως διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων δρόμου ορίζεται το χρονικό διάστημα από 13/09/2020  και ώρα09.00 , έως και 13/09/2020 και ώρα 11.00

Η χρονική διάρκεια του αγώνα είναι 1:40 λεπτά από τη στιγμή εκκίνησης του αγώνα. Μετά από το χρονικό όριο αυτό οι συμμετέχοντες θα κινούνται στη διαδρομή με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Οι αγώνες δρόμου, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τον διοργανωτή χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 5 χιλιομέτρων και 10 χιλιομέτρων.

 

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τη διοργάνωση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και τα αποδέχομαι.

 

Ακολουθήστε το ELLE στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

Σχετικά θέματα: