Super Διαγωνισμός: Αυτές είναι οι 3 τυχερές που κέρδισαν μοναδικά προϊόντα ομορφιάς συνολικής αξίας 6.240 ευρώ

Λάβε μέρος στον διαγωνισμό ομορφιάς του ELLE και ίσως να είσαι και εσύ μια από τις τρεις μεγάλες τυχερές που θα κερδίσουν 13 βραβευμένα με EIBA 2024 προϊόντα ομορφιάς.

Elle 04 Μαρ. 24
Super Διαγωνισμός: Αυτές είναι οι 3 τυχερές που κέρδισαν μοναδικά προϊόντα ομορφιάς συνολικής αξίας 6.240 ευρώ

Οι 45 beauty editors από τις αντίστοιχες εκδόσεις του ELLE παγκοσμίως δοκίμασαν, ψήφισαν και ανέδειξαν τους 19 νικητές της χρονιάς στις κατηγορίες του μακιγιάζ, της αντιγήρανσης, του haircare, του hairstyling, της περιποίησης σώματος και της υψηλής αρωματοποιίας. Δηλώνοντας συμμετοχή στον μεγάλο αυτό διαγωνισμό ομορφιάς τρεις τυχερές θα κερδίσουν 13 από αυτά ανανεώνοντας το μπουντουάρ αλλά και την καθημερινή τους ρουτίνα.

 Οι 3 τυχερές που κέρδισαν μοναδικά προϊόντα ομορφιάς συνολικής αξίας 6.240 ευρώ:

1.ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΛΕΡΗ

2.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ

3.ΤΟΝΙΑ ΜΑΡΟΥΛΗ

 


Διαβάστε αναλυτικά  τους όρους συμμετοχής:

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Διοργανωτής» ή η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 40, εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται την ιστοσελίδα με όνομα τομέα «www.elle.gr» (στο εξής η «ιστοσελίδα»), διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας και σύμφωνα με τους παρόντες όρους (στο εξής ο «Διαγωνισμός»).
1.2. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή από την 4/3/2024 έως την 4/4/2024 και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κερδίσουν ο καθένας διάφορα προϊόντα ομορφιάς (συνολικά 13, αξίας 2.080 ευρώ (σύνολο και για τους τρεις νικητές 6.240 ευρώ)).
1.3. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού. Οι παρόντες όροι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής
2.1. Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε πρόσωπο, άνω των 18 ετών που διαμένει στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω των 18 ετών, η συμμετοχή του στον διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα του. Στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής, η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του καθώς και η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει από τον γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου.
2.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (γ) οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης του δώρου.
4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
4.1. Κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτεται την ιστοσελίδα, επιλέγει το σχετικό πεδίο «συμμετοχή σε Διαγωνισμό» και παρέχει στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας που θα του ζητηθούν.
4.2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού και Δώρο
5.1. Οι νικητές αναδεικνύονται μετά από κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων στα γραφεία του Διοργανωτή. Οι νικητές ενημερώνονται  από την Εταιρεία στον αριθμό τηλεφώνου ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, που δήλωσαν κατά την αίτηση συμμετοχής τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη παραλαβή ή/και εξαργύρωση του δώρου.
5.2. Το δώρο κάθε νικητή είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.
5.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία με νικητή με σκοπό να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κτλ) εντός ενός μηνός από την κλήρωση, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου. Πέραν της ως άνω προθεσμίας δηλαδή, ο κάθε νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο, η δε Εταιρεία θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέσει το δώρο στον νικητή και θα δύναται να διαθέσει αυτό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.
6. Ευθύνη
6.1. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του.
6.2. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση του δώρου που περιγράφεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν νομικά ή/και πραγματικά ελαττώματα του δώρου, καθώς και για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα του κάθε νικητή και του κάθε ατόμου της επιλογής του κάθε νικητή, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και καθ΄ οιοδήποτε τρόπο με την αίτηση, τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή/και με το δώρο και τη χρήση του, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς τον κάθε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, τη χρήση του ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγω πανδημίας, φυσικών φαινομένων/καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.
7. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
7.1. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, o ελληνικός Νόμος 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων.
7.2. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα αυτών και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, οι συμμετέχοντες συναινούν στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Εταιρεία και επιλεγμένους συνεργάτες της σύμφωνα με τις ακόλουθες διατυπώσεις. Η Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες και επεξεργάζεται τα εξής Προσωπικά Δεδομένα: το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7.3. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία συλλέγει τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τρεις σκοπούς, ήτοι (α) για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες / νικητές για την επαλήθευση της συμμετοχής τους και των στοιχείων τους σε περίπτωση που κερδίσουν το δώρο, (β) για την αποστολή στους συμμετέχοντες (τυχόν) newsletters για προσφορές ή άλλες υπηρεσίες της, (γ) για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και (δ) για λόγους διασφάλισής της σε περίπτωση νομικών σε βάρος της ενεργειών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έρευνες από τις Αρχές, επιβολή προστίμων, αγωγές αποζημίωσης ή παράλειψης). Προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για διάστημα ως και πέντε ετών από τη λήξη του διαγωνισμού.
7.4. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων των συμμετεχόντων.
7.5. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σε καμία τρίτη οντότητα, πέραν των συνεργατών της που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της (εφόσον τέτοιοι υπάρχουν). Όπου η Εταιρεία παρέχει τα Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων σε τρίτα πρόσωπα, το κάνει με δεδομένο πως αυτά τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
7.6. Σε συνάρτηση με τα συλλεγόμενα δεδομένα, οι συμμετέχοντες δικαιούνται με απλή δήλωσή τους προς την Εταιρεία, απευθυνόμενη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elle@atticamedia.gr ή/και στο τηλ. 210 6154200, να ασκήσουν τα πιο κάτω δικαιώματα: Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, Δικαίωμα διόρθωσης, Δικαίωμα περιορισμού, Δικαίωμα πρόσβασης, Δικαίωμα φορητότητας, Δικαίωμα διαγραφής, Δικαίωμα εναντίωσης, Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας.
7.7. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Εάν η Εταιρεία αρνηθεί το αίτημα των συμμετεχόντων για πρόσβαση, θα τους ενημερώσει για το λόγο της άρνησης αυτής. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναζητήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων λόγω των παρεχόμενων στοιχείων στη σχετική αίτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Εταιρεία δε θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημα να εκτελέσει τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων, εκτός εάν εκείνοι της παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους.
7.8. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων διαθέτοντάς τα προς πώληση/ ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας/ δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες των συμμετεχόντων, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/ εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της.
7.9. Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνον εντός Ε.Ε.
8. Τροποποίηση Όρων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ήτοι να μειώσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την ανέλεγκτη και απεριόριστη βούλησή της με την τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθεί ως και οι παρόντες όροι μέσω της ιστοσελίδας, η δε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσής της.
9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την παρούσα ενέργεια και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
10. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτουμένων των συμμετεχόντων από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

Ακολουθήστε το ELLE στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

Σχετικά θέματα:

MHT