Επίπεδη κοιλιά με 6-pack

Ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Χριστόπουλος εξηγεί με ποια τεχνική μπορούμε να την αποκτήσουμε.

Elle 21 Δεκ. 17
MHT